/ Засгийн газарт үүрэг чиглэл болгосон шийдвэр /

2018 оны жилийн эцэсийн байдлаар хяналтад байгаа эрх зүйн акт, заалтууд

ХЯНАЛТАД АВСАН ЭРХ ЗҮЙН АКТ, ЗААЛТУУД / БАЙГУУЛЛАГААР /

  Нийт МУ-ын
хууль
УИХ-ын
тогтоол
УИХ-ын байнгын
хорооны тогтоол
Ерөнхийлөгчийн зарлиг ЗГ-ын тогтоол Бусад
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар 27 / 31 1 / 3 1 / 1 - - 9 / 11 16 / 16
Монгол Улсын яам
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 149 / 317 8 / 31 8 / 10 10 / 52 9 / 18 53 / 90 61 / 116
Гадаад харилцааны яам 224 / 325 3 / 4 3 / 4 5 / 9 5 / 6 42 / 60 166 / 242
Сангийн яам 292 / 421 32 / 53 21 / 38 3 / 3 2 / 2 172 / 216 62 / 109
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 117 / 239 4 / 40 7 / 10 5 / 19 - 46 / 72 55 / 98
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 156 / 283 10 / 24 9 / 14 3 / 8 5 / 10 67 / 110 62 / 117
Батлан хамгаалах яам 48 / 89 3 / 5 2 / 2 1 / 1 4 / 5 25 / 45 13 / 31
Барилга, хот байгуулалтын яам 84 / 150 5 / 9 6 / 10 3 / 8 1 / 1 34 / 61 35 / 61
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 121 / 227 16 / 35 6 / 14 6 / 23 7 / 10 47 / 74 39 / 71
Зам, тээврийн хөгжлийн яам 146 / 250 6 / 42 6 / 8 5 / 6 1 / 1 70 / 104 58 / 89
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 151 / 233 7 / 11 7 / 9 4 / 6 2 / 2 62 / 91 69 / 114
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 65 / 136 9 / 23 7 / 27 3 / 3 2 / 5 21 / 37 23 / 41
Эрчим хүчний яам 139 / 226 4 / 7 7 / 10 3 / 10 2 / 2 66 / 106 57 / 91
Эрүүл мэндийн яам 107 / 200 13 / 43 3 / 4 5 / 16 2 / 2 40 / 67 44 / 68
  Нийт МУ-ын
хууль
УИХ-ын
тогтоол
УИХ-ын байнгын
хорооны тогтоол
Ерөнхийлөгчийн зарлиг ЗГ-ын тогтоол Бусад
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 92 / 201 2 / 5 3 / 4 4 / 22 5 / 7 38 / 72 40 / 91
Архангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 98 / 171 1 / 2 2 / 3 4 / 7 5 / 7 65 / 91 21 / 61
Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 83 / 148 1 / 2 2 / 3 - 4 / 5 55 / 77 21 / 61
Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 74 / 135 1 / 2 2 / 3 1 / 1 4 / 5 45 / 66 21 / 58
Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 96 / 174 1 / 2 2 / 3 4 / 5 5 / 7 63 / 94 21 / 63
Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 73 / 134 1 / 2 2 / 3 1 / 2 2 / 3 50 / 72 17 / 52
Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 77 / 136 1 / 2 2 / 3 2 / 4 4 / 5 53 / 74 15 / 48
Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 84 / 149 1 / 2 2 / 3 2 / 3 5 / 7 52 / 74 22 / 60
Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 123 / 198 1 / 2 2 / 3 3 / 5 5 / 7 82 / 108 30 / 73
Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 98 / 170 1 / 2 2 / 3 1 / 1 5 / 7 64 / 88 25 / 69
Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 61 / 120 1 / 2 2 / 3 3 / 5 3 / 4 39 / 60 13 / 46
Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 124 / 201 1 / 2 2 / 3 3 / 5 6 / 8 91 / 123 21 / 60
Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 138 / 219 1 / 2 4 / 5 4 / 8 5 / 7 92 / 127 32 / 70
Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 155 / 257 1 / 2 2 / 3 3 / 5 10 / 13 102 / 148 37 / 86
Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 85 / 152 1 / 2 2 / 3 1 / 1 5 / 7 52 / 74 24 / 65
Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 77 / 146 1 / 2 2 / 3 3 / 5 5 / 7 44 / 66 22 / 63
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 108 / 179 1 / 2 2 / 3 2 / 2 5 / 7 72 / 95 26 / 70
Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 116 / 198 1 / 2 2 / 3 3 / 5 4 / 6 81 / 114 25 / 68
Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 137 / 211 1 / 2 2 / 3 3 / 5 5 / 7 99 / 127 27 / 67
Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 162 / 264 1 / 2 2 / 3 2 / 3 7 / 10 110 / 158 40 / 88
Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 113 / 186 1 / 2 2 / 3 2 / 3 7 / 9 75 / 101 26 / 68
Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 120 / 190 1 / 2 2 / 3 1 / 1 6 / 8 82 / 106 28 / 70
  Нийт МУ-ын
хууль
УИХ-ын
тогтоол
УИХ-ын байнгын
хорооны тогтоол
Ерөнхийлөгчийн зарлиг ЗГ-ын тогтоол Бусад
Засгийн газрын тохируулагч агентлаг
Тагнуулын ерөнхий газар 33 / 59 - 1 / 1 - 2 / 2 14 / 30 16 / 26
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар 37 / 66 - 2 / 2 - 3 / 3 18 / 38 14 / 23
Үндэсний хөгжлийн газар 69 / 98 2 / 6 - - 2 / 2 38 / 53 27 / 37
Онцгой байдлын ерөнхий газар 35 / 94 2 / 31 - - 3 / 3 19 / 35 11 / 25
Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар 22 / 44 - 1 / 1 - 2 / 2 7 / 21 12 / 20
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 40 / 70 1 / 1 1 / 1 1 / 6 2 / 2 16 / 32 19 / 28
Стандартчилал, хэмжил зүйн газар 29 / 54 6 / 7 1 / 1 - 3 / 3 11 / 27 8 / 16
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 67 / 114 - 3 / 4 - 2 / 2 42 / 74 20 / 34

БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДУНДАЖ ҮНЭЛГЭЭ