Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/alt-php56/sess_ni5lmh9v71i52rggckrs9m4a11, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in /home/evaluati/public_html/open/libraries/connect.php on line 2

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/evaluati/public_html/open/libraries/connect.php:2) in /home/evaluati/public_html/open/libraries/connect.php on line 2

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/evaluati/public_html/open/libraries/connect.php:2) in /home/evaluati/public_html/open/libraries/connect.php on line 4

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/evaluati/public_html/open/libraries/connect.php:2) in /home/evaluati/public_html/open/libraries/connect.php on line 5
Нээлттэй засаглал :: Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

2019 оны эхний хагас жилд төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд нийт 395459 иргэн хандаж санал, хүсэлт, гомдол, шүүмжлэл гаргаснаас  386004 иргэний өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгсөн нь  97.6%-ийн үзүүлэлттэй байна.

Мөн 5721 өргөдлийг шийдвэрлүүлэхээр холбогдох байгууллага албан тушаалтанд шилжүүлж, 1696 өргөдлийг  хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн байна

Иргэдээс төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол / хэлбэрээр /

Яам, Агентлаг

Аймаг, нийслэл

Яам, агентлагийн нэрс Нийт  өргөдөл, гомдлын тоо Үүнээс:
Бичгээр Цахимаар Утсаар Биечлэн Бусад
1.       Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 249 243 6 - - -
2.       Барилга,   хот байгуулалтын яам 464 409 - 32 23 -
3.       Батлан хамгаалах яам 10252 5725 22 4 4501 -
4.       Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 4730 3121 364 93 708 444
5.       Гадаад харилцааны яам 14146 6434 975 4109 2617 11
6.       Зам тээврийн хөгжлийн яам 475 369 2 3 101 -
7.       Сангийн яам 2426 1205 - 1202 19 -
8.       Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 463 463 - - - -
9.       Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 154051 1012 694 151672 673 -
10.    Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 25532 24240 117 301 722 152
11.    Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам 142 142 - - - -
12.  - Эрчим хүчний яам 219 202 11 6 - -
13.    Эрүүл мэндийн яам 3167 1770 261 839 297 -
14.    Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 5826 3491 487 1806 23 19
15.    Онцгой байдлын ерөнхий газар 1732 1730 - - 2 -
           ДҮН 223874 50556 2939 160067 9686 626
Аймгийн нэр Нийт өргөдөл,  гомдлын тоо Үүнээс:
Бичгээр Цахимаар Утсаар Биечлэн Бусад
1 Архангай 21311 15696 171 1296 897 3251
2 Баян-Өлгий 4872 3887 13 217 755 -
3 Баянхонгор 6025 6025 - - - -
4 Булган  6428 3713 104 1482 1054 75
5 Говь-Алтай 6903 6422 60 249 172 -
6 Говьсүмбэр 7456 7358 - 66 30 2
7 Дархан-Уул 5249 4531 33 319 363 3
8 Дорноговь 2594 2559 27 7 1 -
9 Дорнод 19418 14241 48 3949 551 629
10 Дундговь 6066 5075 29 236 726 -
11 Завхан 2078 1967 11 55 45 -
12 Орхон 11637 8892 166 1837 714 28
13 Өвөрхангай 10631 9173 1 1077 374 3
14 Өмнөговь 4178 4070 49 12 47  
15 Сүхбаатар 2875 2827 3 34 11 -
16 Сэлэнгэ 2637 2257 39 70 271 -
17 Төв 6802 6139 33 69 548 13
18 Увс 1929 1871 2 15 32 9
19 Ховд 8003 7025 5 163 810 -
20 Хөвсгөл 10451 9947 102 228 174 -
21 Хэнтий 1517 1326 44 115 30 2
22 Улаанбаатар 22525 1681 545 6628 13670 1
          ДҮН 171585 126682 1488 18124 21275 4016

Иргэдээс төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

Яам Нийт өргөдөл, гомдлын тоо Шийдвэрлэлт Хугацаа болоогүй Шийдвэрлэлт /%/
Шийдвэрлэж хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлсэн Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн
1.       Байгаль орчин, аялал жуулчлалын  яам 249 241 2 5 8 96.8
2.       Барилга,   хот байгуулалтын яам 464 464 - 5 - 100
3.       Батлан хамгаалах яам 10252 10069 232 - 183 98.2
4.       Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 4730 4640 77 525 90 98.1
5.       Гадаад харилцааны яам 14146 14066 10 11 80 99.4
6.       Зам тээврийн хөгжлийн яам 475 445 64 - 30 93.7
7.       Сангийн яам 2426 2300 - - 126 94.8
8.       Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 463 436 - 7 27 94.2
9.       Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 154051 153967 64 45 84 99.4
10.    Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 25532 24617 122 - 915 96.4
11.    Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам 142 134 4 3 8 94.4
12.    Эрчим хүчний яам 219 204 36 4 15 93.2
13.    Эрүүл мэндийн яам 3167 3109 64 - 58 98.2
14.    Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 5826 5368 28 53 458 92.1
15.    Онцгой байдлын ерөнхий газар 1732 1697 390 87 35 98
                   ДҮН 223874 221757 1093 745 2117 99.1
Аймгууд Нийт  өргөдөл, гомдлын тоо Шийдвэрлэлт Хугацаа болоогүй Шийдвэрлэлт  /%-аар/
Шийдвэрлэж хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлсэн Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн
1 Архангай 21311 20770 98 - 541 97.5
2 Баян-Өлгий 4872 4636 232 36 236 95.2
3 Баянхонгор 6025 5482 75 - 543 91
4 Булган  6428 6175 159 - 253 96.1
5 Говь-Алтай 6903 6799 325 16 104 98.5
6 Говьсүмбэр 7456 7422 8 5 34 99.5
7 Дархан-Уул 5249 4919 1210 - 330 93.7
8 Дорноговь 2594 2452 22 1 142 94.5
9 Дорнод 19418 19142 606 - 276 98.6
10 Дундговь 6066 5829 - - 237 96.1
11 Завхан 2078 1955 39 1 123 94.1
12 Орхон 11637 11320 75 - 317 97.3
13 Өвөрхангай 10631 10199 1004 26 432 95.9
14 Өмнөговь 4178 4011 13 11 167 96
15 Сүхбаатар 2875 2858 99 6 17 99.4
16 Сэлэнгэ 2637 2503 62 - 134 94.9
17 Төв 6802 5972 182 20 830 87.8
18 Увс 1929 1808 50 2 121 93.7
19 Ховд 8003 7779 204 - 224 97.2
20 Хөвсгөл 10451 10090 45 29 361 96.5
21 Хэнтий 1517 1458 6 - 59 96.1
22 Улаанбаатар 22525 20668 114 798 1857 91.8
Дүн 171585 164247 4628 951 7338 95.7

Warning: Unknown: open(/var/cpanel/php/sessions/alt-php56/sess_ni5lmh9v71i52rggckrs9m4a11, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/alt-php56) in Unknown on line 0